Share This Post

Ekonomi

Avskaffad värnskatt ger välfärd

Alltfler inflytelserika röster i Danmark förespråkar kraftigt sänkt marginalskatt. Kan man i Danmark enas om att höga marginalskatter är ett hot mot välfärden borde även Sverige kunna enas om att avskaffad värnskatt säkrar välfärden, skriver kommunikationsstrategen Anders Ydstedt tillsammans med två danska kolleger.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar