Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv

Även män utsätts för hedersrelaterade hot

Inte bara ungdomar utan även vuxna män som avviker från den traditionella normen riskerar att drabbas av hedersrelaterade hot. Hoten kan vara betydligt mer utbredda än vad som hittills varit känt.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar