Share This Post

Psykiatri

Även forskande psykologer behövs inom psykiatrin

Psykiatrin är i kris, menar Vetenskapsakademiens psykiatrigrupp och det är lätt att instämma (Brännpunkt 25/8). Lika lätt är det att hålla med om att forskningen om psykiska sjukdomar kräver stora satsningar. Kunskapen om den mänskliga hjärnan ökar ständigt, och ger hopp om effektivare behandlingar och bättre diagnoser.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar