Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Autistiska barn hjälps av medicin

En fjärdedel av alla autistiska barn är så aggressiva, självdestruktiva och hyperaktiva att de inte har någon nytta av terapi. Med hjälp av medicinen Risperdal blir sju av tio mottagliga.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar