Share This Post

Autism o asperger

Autismforum

Autismforum är en webbplats och ett bibliotek som drivs av Handikapp & Habilitering inom Stockholms läns sjukvårds-område. Uppdraget är att samla, bearbeta och förmedla kunskap om autism för att den ska bli lättare att hitta och lättare att förstå. Autismforum har däremot ingen rådgivande eller stödjande roll.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar