Share This Post

Funktionshinder

Autism och brott, finns där egentligen något samband?

Det finns två till synes motstridiga ståndpunkter i den aktuella forskningen om eventuella samband mellan autismspektrumtillstånd och brottslighet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar