Author: Ylva Alsterlind

Sjukpenningtalet fortsätter att minska

Sjukpenningtalet minskar totalt sett för åttonde månaden i rad. Minskningen sker i alla Sveriges län och för både kvinnor och män...

Lästips om hedersvåld

Omkring ett hundra personer har dömts för olika hedersrelaterade brott i Sverige, men det finns fortfarande stora kunskapsluckor på området...

Chefen för Statens institutionsstyrelse efter självmordet i tvångsvården: Vi måste vara självkritiska

Psykisk ohälsa är vanlig hos flickor på SiS-hem. Förra året uppgav varannan tjej som placerats i SiS-vård att de någon gång försökt ta sitt liv...

Svår väg till arbete för unga med funktionsnedsättning

Unga med funktionsnedsättning har det generellt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har i uppdrag att öka andelen som börjar arbeta eller studera, men det målet har inte nåtts. Låg kompetens hos vissa arbetsförmedlare och ökad konkurrens om subventionerade anställningar är några förklaringar till varför målet inte har nåtts. Det visar en rapport som Arbetsmarknadsutskotte...

Gilla Sociala Nätet på facebook

Nyhet! Gilla Sociala Nätet på facebook så får du alla nya inlägg direkt i ditt nyhetsflödet Klicka på länken eller direkt på bilden för att komma till Sociala Nätets facebooksida

Inga stora regionala skillnader på arbetsmarknadsutbildningens effekter

Riksrevisionen har granskat om det finns regionala skillnader i hur väl Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning fungerar och om den motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan. Resultatet av granskningen visar att utbildningen ger ungefär lika bra effekt över hela landet. Arbetsmarknadsutbildningen är en yrkesinriktad utbildning som ska öka människors möjligheter att få arbete, samt underlätta för...

Här finns jobben efter högskola och universitet

Det är dags för val till högskolor och universitet. De som börjar studera till ingenjörer, lärare och olika vårdyrken kan räkna med en mycket ljus arbetsmarknad framöver. Den 16 oktober är sista dagen för val till vårens utbildningar på högskolor och universitet. En avslutad högskoleutbildning är normalt en bra merit på arbetsmarknaden, visar Arbetsförmedlingens prognoser. – Vi har en stark arbets...

Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning leder till lägre arbetsinkomster

Arbetssökande som deltar i Arbetsförmedlingens insats Förberedande och orienterande utbildning får lägre framtida arbetsinkomster än andra arbetssökande. Det visar Riksrevisionens granskningsrapport som publiceras idag. Förberedande och orienterande utbildning är en av Arbetsförmedlingens största insatser. Riksrevisionens granskning syftar till att undersöka hur väl insatsen fungerar, med fokus på...

Att mista sin kompis

Allt fler förlorar sin kontaktperson när de flyttar till särskilt boende. Det visar en brist på förståelse för vad en kontaktperson bidrar med. Sedan flera år har det blivit svårare för personer som flyttat till särskilt boende att få behålla sin kontaktperson enligt LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Signalerna kommer från våra medlemmar men också från personal inom social...

Lågaffektivt bemötande, att präglas av lugn

Lågaffektivt bemötande är en metod som går ut på att hjälpa individer att minska risken för problemskapande beteenden. Den utgår från att alla vill bete sig bra, om de får chansen. Man måste tro på människors förmåga att göra rätt för sig om man vill påverka dem i rätt riktning. Metoden användes först bland personal i mötet med personer med aggressiv autism eller psykos. Nu finns varianter av meto...

Lost Password

Register

Skip to toolbar