Author: Ylva Alsterlind

Här finns jobben efter högskola och universitet

Det är dags för val till högskolor och universitet. De som börjar studera till ingenjörer, lärare och olika vårdyrken kan räkna med en mycket ljus arbetsmarknad framöver. Den 16 oktober är sista dagen för val till vårens utbildningar på högskolor och universitet. En avslutad högskoleutbildning är normalt en bra merit på arbetsmarknaden, visar Arbetsförmedlingens prognoser. – Vi har en stark arbets...

Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning leder till lägre arbetsinkomster

Arbetssökande som deltar i Arbetsförmedlingens insats Förberedande och orienterande utbildning får lägre framtida arbetsinkomster än andra arbetssökande. Det visar Riksrevisionens granskningsrapport som publiceras idag. Förberedande och orienterande utbildning är en av Arbetsförmedlingens största insatser. Riksrevisionens granskning syftar till att undersöka hur väl insatsen fungerar, med fokus på...

Att mista sin kompis

Allt fler förlorar sin kontaktperson när de flyttar till särskilt boende. Det visar en brist på förståelse för vad en kontaktperson bidrar med. Sedan flera år har det blivit svårare för personer som flyttat till särskilt boende att få behålla sin kontaktperson enligt LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Signalerna kommer från våra medlemmar men också från personal inom social...

Lågaffektivt bemötande, att präglas av lugn

Lågaffektivt bemötande är en metod som går ut på att hjälpa individer att minska risken för problemskapande beteenden. Den utgår från att alla vill bete sig bra, om de får chansen. Man måste tro på människors förmåga att göra rätt för sig om man vill påverka dem i rätt riktning. Metoden användes först bland personal i mötet med personer med aggressiv autism eller psykos. Nu finns varianter av meto...

Lost Password

Register

Skip to toolbar