Author: Ylva Alsterlind

Boktips – Medkänslans pris, om sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet hos yrkesverksamma

Det har länge varit tabu att tala om hjälpande yrken som riskyrken, samtidigt som det är nödvändigt för att kunna förebygga och bearbeta de belastningar som de innebär. Utsattheten är stor, sjukfrånvaron hög och många som i sitt yrke dagligen möter våld, smärta, ångest eller lidande får det sämre i privatlivet. I boken Medkänslans pris skildrar psykoterapeuten Per Isdal hur han själv förändrades a...

Ny rapport visar rekordlåg arbetslöshet bland unga

Ungdomsarbetslösheten minskar och är nere på den lägsta nivån sedan finanskrisen, 2008...

Kontaktperson för ensamkommande barn

Regeringen föreslår att fler ensamkommande barn ska få möjlighet till uppehållstillstånd för att fullfölja studier...

Krönika – Kan samtidens samhällsproblem ta lärdom av historien?

Sverige var under 1800-talet och början av 1900-talet ett av de fattigaste länderna i norra Europa...

Ideellt engagemang positivt för studenters välmående och CV

Många studenter engagerar sig ideellt vid sidan av sina studier...

Preventiva metoder minskar psykisk ohälsa hos barn och deras föräldrar

Förebyggande program har positiva effekter för personer som är i riskzonen för psykisk ohälsa...

Så blev vanvårdade barn utan upprättelse

I början av 2000-talet händer något helt nytt...

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

Förslaget till hur arbetsmiljöreglerna ska sorteras och grupperas lägger grunden för Arbetsmiljöverkets fortsatta arbete med regelutveckling...

Nya regler om ansvar vid spelmissbruk

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar avseende spelmissbruk...

Deprimerade pappor riskerar att inte få hjälp

Att nyblivna mödrar kan drabbas av depression är allmänt känt...

Nyanlända får jobb och utbildning på äldreboenden i Helsingborg

I våras gjorde omsorgsföretaget Vardaga en nationell överenskommelse med Arbetsförmedlingen kring praktik, arbetsträning med handledare och traineejobb för nyanlända som har intresse av att arbeta inom vården...

Kick Off by FC Rosengård kan bli Årets initiativ

Förutom att spela fotboll på elitnivå driver föreningen FC Rosengård flera framgångsrika arbetsmarknadsprojekt...

Lost Password

Register

Skip to toolbar