Author: Ylva Alsterlind

En liten berättelse om Mitokondrier

Är mitokondrierna klokare än vår hjärna? Utifrån vad de gör kan man nästan tro det...

Hur demokrati kan appliceras i en ekonomisk kontext

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap talade om ekonomisk demokrati på en konferens om innovativa affärsmodeller...

Ny Samtyckeslag efter #MeToo-kampanjen

Den 17 december 2017 lade regeringen fram ett förslag om en ny samtyckeslag. Förslaget har diskuterats under lång tid men tog ny fart efter den kraftfulla #MeToo-kampanjen...

Regeringen vill stärka stödet i sjukskrivningsprocessen

Socialminister Annika Strandhäll presenterar i ett pressmeddelande regeringens nya initiativ för en tryggare sjukförsäkring...

Ny forskning om samtal med suicidala personer

Vardagen inom psykiatrin handlar om att möta personer som är i en sårbar situation och kämpar med utmaningar relaterade till såväl liv och död som upplevelser av maktlöshet och hopplöshet...

Boktips! Hur kan man använda tolk i ett professionellt sammanhang?

Boktips! Hur kan man använda tolk i ett professionellt sammanhang?

Annonsera på Sociala Nätet

Bland våra besökare finns främst de som arbetar med socialt arbete, men också studenter, myndighetsföreträdare, politiker och journalister. Vill du nå just dessa är Sociala Nätet rätt kanal för dig!

Regeringens prioriterade områden

Regeringen investerar i det som bygger Sverige starkt. Med den svenska modellen som grund och moderniseringen som verktyg bygger vi ett hållbart samhälle, där ingen lämnas efter, men ingen heller hålls tillbaka. Fler ska jobba, skolresultaten ska vändas och klimatutsläppen ska minska. Sveriges nya jobbagenda Sverige behöver fler jobb och fler som jobbar. Med Sveriges nya jobbagenda tar regeringen ...

Det händer i kroppen om du sover för lite

och vad kan man göra för att undvika sömnproblem...

Bristande statligt ansvar i systemet med gode män och förvaltare

Tillsynen av gode män och förvaltare har stora brister. Regeringen bör därför ta ett större ansvar för att åstadkomma ökad rättssäkerhet i hela landet, skriver Riksrevisionen i granskningsrapporten som publicerades den 14 december...

Boktips – Medkänslans pris, om sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet hos yrkesverksamma

Det har länge varit tabu att tala om hjälpande yrken som riskyrken, samtidigt som det är nödvändigt för att kunna förebygga och bearbeta de belastningar som de innebär. Utsattheten är stor, sjukfrånvaron hög och många som i sitt yrke dagligen möter våld, smärta, ångest eller lidande får det sämre i privatlivet. I boken Medkänslans pris skildrar psykoterapeuten Per Isdal hur han själv förändrades a...

Lost Password

Register

Skip to toolbar