Author: Ylva Alsterlind

Boktips! Hur kan man använda tolk i ett professionellt sammanhang?

Boktips! Hur kan man använda tolk i ett professionellt sammanhang?

Annonsera på Sociala Nätet

Bland våra besökare finns främst de som arbetar med socialt arbete, men också studenter, myndighetsföreträdare, politiker och journalister. Vill du nå just dessa är Sociala Nätet rätt kanal för dig!

Regeringens prioriterade områden

Regeringen investerar i det som bygger Sverige starkt. Med den svenska modellen som grund och moderniseringen som verktyg bygger vi ett hållbart samhälle, där ingen lämnas efter, men ingen heller hålls tillbaka. Fler ska jobba, skolresultaten ska vändas och klimatutsläppen ska minska. Sveriges nya jobbagenda Sverige behöver fler jobb och fler som jobbar. Med Sveriges nya jobbagenda tar regeringen ...

Det händer i kroppen om du sover för lite

och vad kan man göra för att undvika sömnproblem...

Bristande statligt ansvar i systemet med gode män och förvaltare

Tillsynen av gode män och förvaltare har stora brister. Regeringen bör därför ta ett större ansvar för att åstadkomma ökad rättssäkerhet i hela landet, skriver Riksrevisionen i granskningsrapporten som publicerades den 14 december...

Boktips – Medkänslans pris, om sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet hos yrkesverksamma

Det har länge varit tabu att tala om hjälpande yrken som riskyrken, samtidigt som det är nödvändigt för att kunna förebygga och bearbeta de belastningar som de innebär. Utsattheten är stor, sjukfrånvaron hög och många som i sitt yrke dagligen möter våld, smärta, ångest eller lidande får det sämre i privatlivet. I boken Medkänslans pris skildrar psykoterapeuten Per Isdal hur han själv förändrades a...

Ny rapport visar rekordlåg arbetslöshet bland unga

Ungdomsarbetslösheten minskar och är nere på den lägsta nivån sedan finanskrisen, 2008...

Kontaktperson för ensamkommande barn

Regeringen föreslår att fler ensamkommande barn ska få möjlighet till uppehållstillstånd för att fullfölja studier...

Krönika – Kan samtidens samhällsproblem ta lärdom av historien?

Sverige var under 1800-talet och början av 1900-talet ett av de fattigaste länderna i norra Europa...

Ideellt engagemang positivt för studenters välmående och CV

Många studenter engagerar sig ideellt vid sidan av sina studier...

Preventiva metoder minskar psykisk ohälsa hos barn och deras föräldrar

Förebyggande program har positiva effekter för personer som är i riskzonen för psykisk ohälsa...

Lost Password

Register

Skip to toolbar