Author: SocialNatet-Arkiv

Archived: Varför ska brukaren ges inflytande?

Brukaren har blivit en centralfigur i den offentliga sektorn. Allt oftare ställs krav på att den boende, socialhjälpstagaren, patienten, eleven och andra brukare skall höras och delta i beslutsfattandet. Däremot är det inte alltid dessa krav kopplas till en mer ingående analys av vad dessa krav skulle komma att innebära, Analysen är ofta bristfällig när det kommer till debatten kring brukarinflyta...

Archived: Sexualbrotten – Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor

Sexualbrottskommitténs har lämnat ett betänkande med förslag till regeringen. Läs även hela betänkandet i del 1, del 2 och del 3.

Archived: Svår situation för villkorligt frigivna – återfall vanligt

Brottsförebyggande rådet har studerat kriminalvårdens arbete med villkorligt frigivna. De konstaterar att de villkorligt frigivna har en lika dålig social situation sex månader efter frigivningen som då de frigavs och att hälften återfallit i brott efter sju månader. Läs rapporten Efter muck. Från anstalt till livet i frihet och även del 1 Från anstalt till livet i frihet. Inför muck.

Archived: Socialt arbete bland Palestinasjalar och Knytblusar

Vad är egentligen socialarbetarens roll? Skall hon eller han vara en brinnande idealist eller en effektiv realist? Ser rollen olika ut i olika tider och vilken tid är det i så fall nu? Om detta skriver Magnus Karlsson, socionom och del av Sociala Nätets referensgrupp.

Archived: Narkotikakommissionens slutbetänkande

Narkotikakommissionen lämnar idag sitt slutbetänkande till regeringen. Läs pressmeddelandet eller hela betänkandet: Vägvalet – den narkotikapolitiska utmaningen, del ett och del två.

Archived: Gemensamma nämnder bör kunna inrättas mellan landsting och kommuner

Samverkansutredningen har överlämnat sitt förslag till regeringen. Man föreslår att kommuner och landsting ska få tillsätta gemensamma nämnder för att lösa gemensamma uppgifter inom vård- och omsorgsområdet och att kommunerna skall få tillhandahålla läkarinsatser. Hela utredningen.

Archived: Och hur gick det för klienterna?

Om hur det gick för klienterna skriver Socialstyrelsens överdirektör Lars Petterson. Socialstyrelsen har nyligen lämnat en utredning till regeringen om hur kunskapsbildningen och det kontinuerliga lärandet skall få en starkare ställning inom socialtjänsten och hur forskning och praktik skall kunna möta varandra.

Lost Password

Register

Skip to toolbar