Author: SocialNatet-Arkiv

Nätmobbningen större än statistiken

“Skolornas statistik över mobbningen är bara toppen av ett isberg. Om skolorna och politikerna bygger sin bild på inkomna anmälningar utan att komplettera med anonyma kartläggningar blir bilden av omfattningen missvisande”, skriver Zelma Fors och Göran Englund.

Unga extremister fångas inte upp av kommunerna

Nästan en femtedel av landets socialtjänster har haft kontakt med barn och unga som riskerar att dras in i våldsbejakande extremism, enligt en enkätundersökning från Socialstyrelsen. Ofta hör anhöriga själva av sig, men enligt majoriteten av socialtjänsterna saknas stödinsatser helt – både till de unga och deras familjer.

Ensamhet kan hota hjärthälsan

Vuxna med få relationer har en betydligt högre risk för stroke eller kranskärlssjukdom jämfört med individer som har fler sociala kontakter, enligt en ny meta-analys i tidskriften Heart.

”Många kommuner saknar en plan mot extremismen”

“Det är i vardagen, främst i skolan och på fritidsgården som det förebyggande arbetet kan åstadkomma verklig förändring. Men trots att var fjärde kommun uppger att våldsbejakande extremism finns i den egna kommunen har knappt var tionde en färdig handlingsplan”, skriver Mona Sahlin, nationell samordnare.

Så brister brandsäkerheten på asylboenden

Brandlarm som inte fungerar och personal utan grundkunskaper i brandskydd, det är exempel på brister i brandskydd på många asylboenden och HVB-hem. Tolv av Sveriges Radios lokala P4-kanaler har granskat och sammanställt räddningstjänstens besiktningsprotokoll för asylboenden i sitt område.

Barn ska inte behöva veta vad en liter mjölk kostar

“Nu närmar sig sommaren och klyftan mellan de barn som har och inte har är aldrig större än vid loven. 7 531 kronor är genomsnittet för vad en familj lägger på sommarlovsaktiviteter, en otänkbar summa för den som måste ansöka om bidrag för ortopediska skor”, skriver Karin Magnusson i en krönika.

”Var en snäll manipulatör”

Vi har alla mött våra banemän när det gäller råd och rekommendationer, skriver Katarina Stolt Simfors i en krönika.

Grubbel

Grubbel är en metod som syftar till att ge deltagarna information och tips som kanske kan göra en strulig och jobbig vardag lite enklare. Ett annat syfte med Grubbel är att deltagarna ska få träffa andra online med liknande erfarenheter. Den som är mellan 15-25 år och har en förälder som dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt kan gå en kurs på nätet och chatta med andra som har liknande uppl...

Unga får det bättre – men mår dåligt

Fler unga har ett jobb att gå till och får mer pengar i fickan. Samtidigt mår många fortfarande dåligt. Det visar en stor rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som har kartlagt ungas situation – område för område.

Helt Okej – podcast om ungas psykiska hälsa

Den psykiska ohälsan ökar bland unga och påverkar inte bara den person som det gäller utan många gånger även omgivningen. Vart vänder jag mig när jag behöver stöd och hur kan jag hjälpa andra som mår dåligt? Region Skåne vill i fyra olika podavsnitt under en diskussion ledd av bland annat Kattis Ahlström skapa debatt och förståelse för livets upp och nedgångar.

Nyanlända saknar kunskap om sex

Många nyanlända ungdomar har bristande kunskap om hälsa, sexualitet och jämställdhet. Men nu ska de få information via en ny sajt.

Göteborgs skolor använder inte otillåten metod

“Kommunikationsmetoden ”facilitated communication” har tidigare använts som en av många kommunikationsmetoder med särskoleelever i Göteborg. Men sedan Skolinspektionen gav ett föreläggande används den inte längre i våra skolor.” Det skriver Karin Pleijel, (MP) ordförande i utbildningsnämnden Göteborg.

Lost Password

Register

Skip to toolbar