Author: Johan Holst

Hästen kan bidra i arbetet med utsatta unga

Socialt arbete i stallet? Ja, hästen kan ha en viktig roll i arbetet med utsatta yngre då den öppnar upp för möjligheter till bättre självkänsla och självbild. Det visar en ny avhandling inom socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Socialt arbete med hästar, eller hästunderstött socialt arbete som det också kallas, bygger på att hästen medverkar i terapisessionen, där den blir som en tredje part ti...

Konsten att rädda liv

Ullakarin Nyberg är psykiater och ordförande i Svenska psykiatriska föreningen. Hon deltar i Uppdrag psykisk hälsas miniserie ”Konsten att rädda liv – fem korta filmer om suicidprevention”. Antalet sjukskrivningar på grund av depression eller utmattningssymptom ökar för varje år som går. För att kontra detta skapades projektet Uppdrag psykisk hälsa, ett samarbete mellan Sveriges kommuner och lands...

Enklare för Barnombudsmannen att anmäla

Regeringen har föreslagit en lagändring som gör det enklare för Barnombudsmannen (BO) att anmäla om myndigheten misstänker eller får vetskap att ett barn far illa. Förslaget innebär även att BO ges möjlighet att lämna sekretessbelagda uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg. Antalet barn och ungdomar som har kontakt med Barnombudsmannen har ökat under flera år. BO:s nuvarande anmälningssky...

Riksrevisionen granskar återkrav av bostadsbidrag

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Försäkringskassans återkrav av utbetalade bostadsbidrag. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i november 2017. Ni kan läsa mer om granskningen här: http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2017/Riksrevisionen-granskar-aterkrav-av-bostadsbidrag/

Läkemedelsförsäljning i Sverige – Analys och prognos 2017–2019

Socialstyrelsens rapporten redovisar den årliga uppföljningen och utvärderingen av förändringar i läkemedelsförsäljningen. Det görs också en bedömning av den framtida kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånerna. I rapporten förutspår vi att totalkostnaden för läkemedel kommer fortsätta öka under de närmaste åren. Sammanfattning Totalkostnaden för läkemedel bedöms fortsätta öka under prognosperio...

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket, förslag för bättre arbete med mat och hälsa på nationell nivå

Förslag till åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet Av de tio främsta riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död i Sverige är hälften relaterade till matvanor och fysisk aktivitet. Ohälsan orsakar även kostnader både för samhället och för individen, och enbart fetma uppskattas kosta samhället ca 70 miljarder kronor per år. Fol...

Infernopodcast, Om att inte orka uthärda

Vi vill gärna göra uppmärksam på denna ny helt nystartade podcast som just nu har släppt sitt första avsnitt.   Ni hittar det på följande adress: http://infernopodcast.se/ Så här skriver Infernopodcast om sig själva: I Inferno podcast möter Ullakarin Nyberg, psykiater och suicidforskare, en gäst som berättar sin historia. Tillsammans försöker de förstå vad som hände och hur vägen ur mörkret s...

Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har just släppt en ny rapport: En primär angelägenhet. Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum Från myndighetens eget utdrag från rapporten: Primärvården har en viktig roll att fylla för en mer jämlik och patientcentrerad hälso- och sjukvård. Men det saknas flera förutsättningar för att primärvården ska bli den tydliga bas i vården ...

Kultur och humanisering

I slutet av april talade Eva Bojner Horwitz, kulturhälsoforskare kopplad till Uppsala Universitet och Karolinska Institutet vid Karlstads universitet. Hennes tema var humanisering med hjälp av kultur, i samband med en heldagskonferens om kultur och hälsa. En av de frågor inom kulturens breda område som Eva Bojner Horwitz intresserat sig särskilt för är vilken påverkan dans, musik och teater har på...

Våga prata om psykisk ohälsa

Sociala Nätet har pratat med Charlie Eriksson 25 år, killen med ”backslick” som vill föra in samtal om psykisk ohälsa i vardagsrummet. Efter flera självmordsförsök och tvångsintagning på psykiatrisk intensivvård, driver han nu företaget ”Aldrigensam” och sprider på sätt hopp. Charlie Eriksson ser till det yttre ut som en helt vanlig ung student. Han är uppvuxen i en stabil familj med tre äldre brö...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar