Author: Johan Holst

Ett fängslande besök

”Gjort är gjort, vårt arbete är att ta hand om människan”. Det säger Kriminalvårdsinspektör Albert Langenbach när Sociala Nätet träffar honom och några av hans medarbetare på häktet i Karlstad.

Länsgemensam plan, i Värmland, för att halvera antalet självmord

Självmord är det vanligaste dödsorsaken bland män mellan 15-44 år och den näst vanligaste bland kvinnor i samma åldersgrupp. Nu har Landstinget i Värmland fått i uppdrag att samordna länets arbete för att halvera antalet suicid.

Öka byggandet med ändrade hyror?

Regeringen tillsatte i november 2015 en utredning för att se om det fanns anledning till att ändra metoden för att sätta hyror för nya bostäder. En fundering regeringen hade var om nya regler för hyror skulle kunna öka byggandet.

Träning bra vid depression och stressyndrom

Det är svårt att eliminera stress i dagens samhälle...

Ny patientlag – inget ökat inflytande

2015 infördes en ny patientlag som bygger på att öka dialog och delaktighet mellan profession och patient. Lagen innebär att tydlig och begriplig information ska ges till patienterna om deras rättigheter i vården. Dagens medicin rapporterar att Myndigheten för vård- och omsorgsanalys inte kan se att patientens ställning i vården har stärkts sedan den nya patientlagen infördes. Man kan snarare se e...

Bufff – barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse

I Sverige finns det cirka 30 000 barn som har en förälder i fängelse eller frivård. Sociala Nätet har träffat Emmie Paulsson som är familjestödjare i Bufff Värmland. En ideell organisation som anordnar stöd och aktiviteter för barn med familj som befinner sig i denna ofta tabustämplade situation.

Hemmasittare -Fyra barn av tusen orkar inte gå till skolan

Ordet ”hemmasittare” har kommit att användas allt oftare inom den svenska skolvärlden. Det handlar om elever som stannar hemma från skolan och missar en stor del av sin utbildning. Sociala Nätet har tittat närmare på ett fenomen som bidrar till både personligt lidande och höga samhällskostnader.

Välkommen till Sociala nätet 2.0

Vi på Kooperativet Mediagruppen Karlstad är stolta över att kunna presentera Sociala Nätet 2.0. Som tidigare besökare säkert vet så har Sociala nätet varit ute på nätet en väldigt långt tid, och sajten har varit ganska lika över åren. Tiden är nu kommen för en rejäl uppdatering. Vi har har gjort om hela sidan från grunden, mekaniken, layouten bilder och loggor, vi hoppas att ni besökare kommer att...

Forskning om funktionshinder pågår nr 2 Ute nu!

Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet har släppt nr två av sin tidning Forskning om funktionshinder pågår. Den innehåller ett antal spännande artiklar så som Ljudmiljön kan vara ett funktionshinder, Delaktighet viktigt vid hjärnskada Klicka på länken ovan för att komma till PDF versionen av tidningen!

Sommarläsning från SiS

Statens institutionsstyrelse har återigen get ut sin populära antologi SiS unga berättar, årets bok har rubriken Kärlek, lycka, svek, tårar och är med sina 154 berättelser från 19 olika ungdomshem en rejäl läsning. Ifall ni vill läsa mer eller beställa boken eller ladda ner den som e-bok besök: https://www.stat-inst.se/var-verksamhet/vard-av-unga/sis-unga-berattar/karlek-lycka-svek-tarar/

Skolinspektionen om HVB-placerade elevers utbildning

Skolinspektionen har släppt en ny rapport om HVB-placerade barn och ungdomars utbildning. Skolinspektionen har besökt 20 skolenheter i 18 kommuner. I urvalet ingår skolenheter som har elever placerade på HVB. I dagsläget finns två kategorier av sådana boenden: De som vänder sig till nyanlända elever och de som vänder sig till elever som inte är nyanlända. Granskningen visar att skolorna kan ha svå...

Utlysning av forskningsmedel

Försäkringskassan utlyser projektbidrag för forskning inom tre av socialförsäkringens områden. Stödet till forskningsområdena omfattar 8,9 miljoner kronor under år 2017. Sista dag för ansökan är 31 augusti. Syftet med utlysningen är att stärka forskningen om socialförsäkringens funktion och relation till andra aktörer inom området, med en tydlig koppling till Försäkringskassans kunskapsbehov och p...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar