Författare: Johan Holst

Hemmasittare -Fyra barn av tusen orkar inte gå till skolan

Ordet ”hemmasittare” har kommit att användas allt oftare inom den svenska skolvärlden. Det handlar om elever som stannar hemma från skolan och missar en stor del av sin utbildning. Sociala Nätet har tittat närmare på ett fenomen som bidrar till både personligt lidande och höga samhällskostnader.

Välkommen till Sociala nätet 2.0

Vi på Kooperativet Mediagruppen Karlstad är stolta över att kunna presentera Sociala Nätet 2.0. Som tidigare besökare säkert vet så har Sociala nätet varit ute på nätet en väldigt långt tid, och sajten har varit ganska lika över åren. Tiden är nu kommen för en rejäl uppdatering. Vi har har gjort om hela sidan från grunden, mekaniken, layouten bilder och loggor, vi hoppas att ni besökare kommer att...

Forskning om funktionshinder pågår nr 2 Ute nu!

Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet har släppt nr två av sin tidning Forskning om funktionshinder pågår. Den innehåller ett antal spännande artiklar så som Ljudmiljön kan vara ett funktionshinder, Delaktighet viktigt vid hjärnskada Klicka på länken ovan för att komma till PDF versionen av tidningen!

Sommarläsning från SiS

Statens institutionsstyrelse har återigen get ut sin populära antologi SiS unga berättar, årets bok har rubriken Kärlek, lycka, svek, tårar och är med sina 154 berättelser från 19 olika ungdomshem en rejäl läsning. Ifall ni vill läsa mer eller beställa boken eller ladda ner den som e-bok besök: https://www.stat-inst.se/var-verksamhet/vard-av-unga/sis-unga-berattar/karlek-lycka-svek-tarar/

Skolinspektionen om HVB-placerade elevers utbildning

Skolinspektionen har släppt en ny rapport om HVB-placerade barn och ungdomars utbildning. Skolinspektionen har besökt 20 skolenheter i 18 kommuner. I urvalet ingår skolenheter som har elever placerade på HVB. I dagsläget finns två kategorier av sådana boenden: De som vänder sig till nyanlända elever och de som vänder sig till elever som inte är nyanlända. Granskningen visar att skolorna kan ha svå...

Utlysning av forskningsmedel

Försäkringskassan utlyser projektbidrag för forskning inom tre av socialförsäkringens områden. Stödet till forskningsområdena omfattar 8,9 miljoner kronor under år 2017. Sista dag för ansökan är 31 augusti. Syftet med utlysningen är att stärka forskningen om socialförsäkringens funktion och relation till andra aktörer inom området, med en tydlig koppling till Försäkringskassans kunskapsbehov och p...

Hästen kan bidra i arbetet med utsatta unga

Socialt arbete i stallet? Ja, hästen kan ha en viktig roll i arbetet med utsatta yngre då den öppnar upp för möjligheter till bättre självkänsla och självbild. Det visar en ny avhandling inom socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Socialt arbete med hästar, eller hästunderstött socialt arbete som det också kallas, bygger på att hästen medverkar i terapisessionen, där den blir som en tredje part ti...

Konsten att rädda liv

Ullakarin Nyberg är psykiater och ordförande i Svenska psykiatriska föreningen. Hon deltar i Uppdrag psykisk hälsas miniserie ”Konsten att rädda liv – fem korta filmer om suicidprevention”. Antalet sjukskrivningar på grund av depression eller utmattningssymptom ökar för varje år som går. För att kontra detta skapades projektet Uppdrag psykisk hälsa, ett samarbete mellan Sveriges kommuner och lands...

Enklare för Barnombudsmannen att anmäla

Regeringen har föreslagit en lagändring som gör det enklare för Barnombudsmannen (BO) att anmäla om myndigheten misstänker eller får vetskap att ett barn far illa. Förslaget innebär även att BO ges möjlighet att lämna sekretessbelagda uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg. Antalet barn och ungdomar som har kontakt med Barnombudsmannen har ökat under flera år. BO:s nuvarande anmälningssky...

Riksrevisionen granskar återkrav av bostadsbidrag

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Försäkringskassans återkrav av utbetalade bostadsbidrag. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i november 2017. Ni kan läsa mer om granskningen här: http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2017/Riksrevisionen-granskar-aterkrav-av-bostadsbidrag/

Läkemedelsförsäljning i Sverige – Analys och prognos 2017–2019

Socialstyrelsens rapporten redovisar den årliga uppföljningen och utvärderingen av förändringar i läkemedelsförsäljningen. Det görs också en bedömning av den framtida kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånerna. I rapporten förutspår vi att totalkostnaden för läkemedel kommer fortsätta öka under de närmaste åren. Sammanfattning Totalkostnaden för läkemedel bedöms fortsätta öka under prognosperio...

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket, förslag för bättre arbete med mat och hälsa på nationell nivå

Förslag till åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet Av de tio främsta riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död i Sverige är hälften relaterade till matvanor och fysisk aktivitet. Ohälsan orsakar även kostnader både för samhället och för individen, och enbart fetma uppskattas kosta samhället ca 70 miljarder kronor per år. Fol...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Hoppa till verktygsfältet