Author: Henrik Sjöberg

Dags för vaccin mot psykisk ohälsa

Enligt Försäkringskassan är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Riksrevisionen skriver att kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige är ungefär 70 miljarder kronor om året och psykiska diagnoser står för ca 40 % av alla sjukskrivningar som ersätts av Försäkringskassan. Ännu finns inga tecken som pekar på annat än att denna ohälsoutveckling fortsätter. Går vi tillbaka i vårt land...

Försäkringskassan ska utreda kompletteringar av sjukintyg

Regeringen har gett Försäkringskassan uppdraget att kartlägga omfattningen av begärda kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivning. Bakgrunden till uppdraget är en misstro mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården. – Samarbetet mellan läkarkåren och Försäkringskassan fungerar inte tillräckligt bra, säger Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister, i ett pressmeddelande på reger...

Europeiska sociala rättigheter i fokus

Arbetsmarknaderna och de sociala rättigheterna i Europa ser inte lika ut överallt. Den ekonomiska krisen under de senaste åren och snabba förändringar i arbetslivet har inte gjort det lättare. För att skapa bättre villkor kommer EU-kommissionen inleda ett initiativ med fokus på rättigheter. Den 8 mars 2016 startade EU-kommissionen ett samråd som ska lägga fram ett utkast som blir grunden för vad s...

Hypomani – En fulladdad duracellkanin

”Jag mår skitbra! Jag har aldrig mått såhär bra!” Personen med hypomani kan må bra just där och då, men tillståndet kan dra med sig bekymmer, så som ekonomiska och sociala problem som är svåra att reparera. Inom det bipolära spektret finns många delar: depression, mani, mix, cyklotymi och hypomani. Hypomani ingår i diagnosen bipolär typ 2, tillsammans med återkommande depressioner. Hypomani är en ...

Hög tid att dra i bromsen gällande adhd medicin

Läkemedel används för ofta för barn och unga med adhd, hävdar Ingemar Engström och Torgny Gustavsson, specialister i barn- och ungdomspsykiatri för DN Debatt. De menar att orimligt många barn behandlas med läkemedel för adhd. Med en ökning av förskrivning av läkemedel på flera hundra procent under de senaste åren, menar specialisterna att det finns anledning att ifrågasätta utvecklingen. Att se kr...

Vad är skillnaden mellan psykologer och psykoterapeuter?

Det är inte vem som helst som får kalla sig psykolog eller psykoterapeut. Dessa titlar är nämligen skyddade av lagen och det krävs en legitimation för att få utöva dessa yrken. En sådan legitimation utfärdas av Socialstyrelsen. Psykolog Psykologer utbildas på högskola och universitet på psykologprogrammet som omfattar 5 års utbildning. Utbildningen innehåller både teori och praktik. Bland annat hå...

Ingen är som någon annan

– Att man kunde känna sig nöjd med sitt bästa, det skulle jag önska fler människor, säger Tina Wiman om möten med barn, ungdomar och vuxna med npf. Hon har även skrivit boken ”Barn som bråkar” tillsammans med psykologen Bo Hejlskov Elvén. Författaren och föreläsaren Tina Wiman har själv erfarenhet av npf, så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, då hon har ADHD. För att veta hur hon sk...

Starkare rättigheter för barn i skyddat boende

Regeringen anser att barns rättigheter som följer med sin mamma till ett skyddat boende behöver bli både bättre och tydligare. Därför har en särskild utredare fått uppdraget att se över och stärka barnperspektivet för barn som vistas i skyddat boende. Den 25 november 2016 beslöt regeringen att ge en särskild utredare uppdraget att föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för barn som ...

Sara kämpar mot könsapartheid i Sverige

Sara Mohammad kom till Sverige 1993, efter att hon lämnat sitt dåvarande hemland där hon trakasserades och levde under hedersrelaterat våld. I Sverige har hon haft ett mångårigt engagemang för att opinionsbilda runt hur kvinnors frihet kringskärs av det som kallas för hederskultur. Sara står självsäkert vid podiet på Karlstad Congress Culture Center där hon ska förläsa under Socialchefsdagarna. Ho...

Civilministern vill överge detaljstyrningen

En tillitsbaserad styrning för verksamheter inom det sociala området. Det önskar regeringen stödja, berättade civilminister Ardalan Shekarabi under Socialchefsdagarna i Karlstad. Målet är att provverksamheter ska komma igång, som ska ge medarbetaren inom den offentliga sektorn möjligheten att arbeta annorlunda med styrning. Ambitionen är stor. Måltavla för kritiken är det som kallas för New public...

Stress och psykisk ohälsa allt vanligare hos män

Sveriges Radio P4 rapporterar att allt fler män upplever stress och psykiska besvär på grund av jobbet. Samtidigt är stressbesvär på jobbet nästan dubbelt så vanligt bland kvinnor. De fysiska besvären minskar medan de psykiska blir allt vanligare. Arbetsmiljöverket har på uppdrag av Statistiska Centralbyrån (SCB) genomfört en telefonundersökning på 15 000 personer om hur de upplever arbetsrelatera...

Kultur är positivt för hälsan

  Region Skåne har sedan flera år tillbaka visat intresse för det som kallas för Kultur på recept. Genom forskning och med deltagare har man utvärderat en grupp människor i södra Sverige som fått tillgång till kulturinsatser för att stärka hälsan. Detta har visat sig ge positiva effekter. Bakgrund I Region Skåne har man undersökt och använt Kultur på recept i hälsobringande syfte, för att på ...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar