Share This Post

Äldre

Åtta av tio kvinnor saknar förtroende för äldrevården

Svenska folket litar inte på att de får den omsorg de behöver som äldre. Sex av tio befarar att äldreomsorgen blir sämre än den är i dag. Bland medelålders kvinnor tror åtta av tio att omsorgen kommer att försämras. En ny Sifo-undersökning visar också att så många som 75 procent av de tillfrågade vill att äldre ska få avdragsrätt för de hemtjänster som de behöver.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar