Share This Post

Socialt arbete

Att vara i omsorgens mitt

Att vara i omsorgens mitt belyser omsorg utifrån olika perspektiv med tyngdpunkt på hur omsorg formuleras och utformas i det senmoderna samhället. Omsorgens plats i marknadsekonomin, dess koppling till moral, omsorgens koppling till kvinnlighet, omsorg i konsten samt gerotranscendens som en väg till god omsorg lyfts fram i de fem essäerna. Berättelse, bild och dikt belyser omsorg på olika sätt och inom olika sammanhang. Den röda tråden i antologin består av att omsorgens olika innebörder och villkor diskuteras.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar