Share This Post

Godman & förvaltare / Socialt arbete

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, är en ideell sammanslutning av föreningar vars medlemmar har frivilliguppdrag som är reglerade i lag och förmedlas av en myndighet. RFS är religiöst och partipolitiskt obundet.

Idag organiserar RFS alla de lagreglerade frivilliguppdragen: lekmannaövervakare, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, god man, förvaltare och särskilt förordnade vårdnadshavare.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar