Share This Post

Anhöriga / Anhöriga

Att stödja anhöriga till personer med funktionsnedsättning

Den nya lagen om stöd till anhöriga omformulerar inte målgruppen för stödet, men förändringen av ”bör” till ”ska” förpliktigar. Anhöriga ska erbjudas stöd och ingen av målgrupperna – långtidssjuka, äldre eller funktionshindrade – kan väljas bort. I Karlstad har anhörigkonsulenten Carin Wallman sedan våren 2007 arbetat specifikt med stöd till anhöriga till personer med funktionsnedsättning. I artikeln beskriver hon sitt arbete med att hitta målgruppen, och lära känna deras behov, och det stöd som börjat växa fram.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar