Share This Post

Brukarinflytande / Etik / Psykiatri / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Att se och möta individuella behov

Det här reflektionsunderlaget vänder sig till personal och studenter i psykiatrisk vård och omsorg. Fokus är dels på omvårdnad i psykiatrisk vård och dels på sjuksköterskans roll som ledare och utvecklare av omvårdnadsarbetet, men vi tror att innehållet är relevant för alla som i sitt arbete möter personer med psykisk ohälsa. Vi väljer att tro att det alltid finns hopp.

Del 1 – Behovet av omvårdnad
Del 2 – Fokus på människan
Del 3 – Fokus på hälsa
Del 4 – Fokus på varandet
Del 5 – Fokus på görandet
Del 6 – Mer och bättre omvårdnad

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar