Share This Post

Socialt arbete

Att säga ett – och göra något annat

Professor Bengt Börjeson och professor Lars Svedberg skriver i SULF om diskrimineringen av ickestatliga högskolor och lärosäten när det gäller fördelning av forskningsanslag.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar