Share This Post

Migration / Socialt arbete

Att möta nyanlända

En viktig utmaning för all offentlig verksamhet är att ge ett gott omhändertagande och skapa långsiktiga förutsättningar för människor på flykt som söker asyl och trygghet i Sverige. Den 29 januari arrangerades en utbildningsdag för personal i kommunerna och Västra Götalandsregionen som i sitt yrke möter nyanlända. Nu finns dokumentation från dagen tillgänglig för nedladdning.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar