Share This Post

Metoder

Att möta det man möter – Erfarenheter från Stödcentrum efter brandkatastrofen i Göteborg

I ”Att möta det man möter” skriver personal vid Stödcentrum om sina yrkeserfarenheter efter brandkatastrofen i Göteborg 1998. Även många drabbade medverkar med reflektioner och egna texter. ”Att möta det man möter” uttrycker ett psykosocialt arbete där utsatta människors verklighet och behov får styra. Den som möter människor vars tillvaro rämnat av en traumatisk upplevelse har mycket att lära av att läsa boken. Personer med ansvar för kommunens insatser vid oförutsedda händelser och katastrofer kan få detaljerade inblickar i hur långtidsuppföljning av sociala och psykologiska skador kan organiseras.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar