Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering

Att mäta sociala effekter: En handbok för sociala investerare

Idag lanseras en svensk handbok i att mäta sociala effekter. Den riktar sig till alla investerare som är intresserade av att kunna uppnå social avkastning på sina investeringar. Detta innefattar olika typer av sociala investerare och finansiärer av samhällsnyttiga verksamheter samt stiftelser, filantroper, kommuner och regioner.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar