Share This Post

Fulltextmaterial / Placerade barn / Socialt arbete

Att lära av mirakel – att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Arbetsintegrerande sociala företag är inte lösningen på allt. Men en del. Den här antologin hoppas vi kan hjälpa till att visa på hur. Att lära av mirakel behandlar tretton olika områden och aspekter av arbetsintegrerande socialt företagande. Boken tar upp sådant som finansiering, delaktighet, rekrytering, stödstrukturer, hållbarhet och social franchising. Förhoppningen är att den ska bidra till större förståelse för de arbetsintegrerande sociala företagens villkor.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar