Share This Post

Utredning och insats

Att intervjua barn – vägledning för socialsekreterare

Detta är en omarbetad och uppdaterad version av den första boken. Idag förs en diskussion om vikten av en evidensbaserad praktik och i boken beskrivs riktlinjer som dels bygger på internationell forskning dels på professionellas erfarenheter av att ha tillämpat riktlinjerna. Boken är tänkt som vägledning för socialsekreterare i deras arbete med att intervjua barn i utsatta livssituationer, men vi tror att även andra yrkesgrupper kan ha praktisk användning för den.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar