Share This Post

Kriminalitet

Att ha mamma eller pappa i kriminalvården

Det här är Kriminalvårdens hemsida som är till för den som har en pappa eller mamma som sitter i häkte, fängelse eller har fotboja. Det är ungefär 10 500 barn i Sverige. Sidorna förbereder för besök och svarar på frågor.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar