Share This Post

Brukarinflytande / Droger och beroenden / Ekonomi / Övriga / Psykiatri / Socialt arbete

Att ge ordet och lämna plats – vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Brukarinflytande kan jämna ut maktförhållandet mellan professionella och brukare. Vägledningen, som riktar sig till socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård, behandlar ämnet både på individnivå och mer strategisk nivå. Tyngdpunkten ligger på hur verksamheter kan skapa förutsättningar för ett aktivt arbete med brukarinflytande.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar