Share This Post

Okategoriserade / Relationer och kön

Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Den kunskap och de erfarenheter som redovisas i denna rapport har antingen förmedlats på Socialstyrelsens konferens om hbtq-perspektivet i teori och praktik, som hölls 2014, eller har lyfts fram av myndigheter, kommuner, landsting eller organisationer som Socialstyrelsen samarbetat med kring regeringens hbtq-strategi. Det råder samstämmighet om att ett antal förutsättningar och krav är viktiga för att inkludera ett hbtq-perspektiv i olika verksamheter:

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar