Share This Post

Barn och ungdom - Psykisk hälsa / Förebyggande arbete

Att främja barns och ungdomars psykiska hälsa

Många verksamheter vill använda metoder för att stärka och främja barns och ungas psykiska hälsa. Den här rapporten handlar om vad man bör tänka på inför val av metod för att uppnå detta mål. Rapporten kan användas av kommunala tjänstemän och politiker som en vägledning och ett diskussionsunderlag för att planera denna typ av insatser.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar