Share This Post

Fulltextmaterial / Socialt arbete / Utredning och insats

Att bygga kompetens för kvalificerade utredningar av barn och unga – Analys av situationen i sju kommuner i Uppsala län för personalförsörjning av utredande socialsekreterare

Sju kommuner i Uppsala län beslutade om en gemensam kraftsamling för att göra något åt sina svårigheter att rekrytera och behålla personal med ansvar för utredning och uppföljning av barn och ungdomar. Här presenteras den första fasen i utvecklingsprojektet – en kartläggning och analys av situationen i kommunerna och det åtgärdsprogram som blev resultatet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar