Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Att blogga är socialt arbete

Vad är social arbete? Den första frågan, i den första tentan, på den allra första kursen av socionomutbildningen. Vad är socialt arbete. Minns inte mycket av mitt svar. Minns mest att jag till slut knäckte Harward-koden. Paranteser, punkter, årtal och förkortade författare i rätt ordning. Jo, ett citat flimrar förbi. ”.… en metod i socialt arbete som strävar efter att tillsammans med klienterna för fram deras intressen i förhållande till mäktiga grupper och sociala strukturer”. Det styltiga citatet kom nog från en engelsk bok om metoder i socialt arbete. Det fastnade jag för.

I mitt arbete försöker jag omsätta detta citat i praktiken. Att vara medarbetare och kollegor med de som i det här sammanhanget kallas ”klienter” har varit en stor förmån. Om detta handlar den är bloggen. Men också om varför psykisk sjukdom egentligen är en social sjukdom. Varför regeringen inte bör göra fler satsningar på psykiatrin. Om varför biståndshandläggare och boendestödjare inte är någon bra idé. Den kommer avslöja vilket jobb alla socionomer egentligen vill ha. Och röra vid de dilemman och det starka spänningsfält som socialarbetarna rör sig i. Och om vikten att hålla dessa vid liv. Att nära spänningarna.

Sen handlar om helt andra saker. Som att jag läste i kulturbilagen i morse att Bon Ivers album, For Emma forever ago, hamnade på sextonde plats i nån försäljningslista. Sånt gör mig glad. Att så många faktiskt lyssnar på fantastisk musik.

God måndag!

David Ershammar

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar