Share This Post

Psykiatri

Att bli tagen på allvar betyder så mycket

Det viktigaste är att bli tagen på allvar, att man får känna sig lyssnad till, trodd på och respekterad. Till ett bra bemötande hör också att de som tar hand om patienten är kunniga på området, känner till olika diagnoser och förstår att man kan verka ganska ’frisk’ fast man är mycket sjuk. Och att de har i åtanke att för patienten som söker psykiatrisk hjälp är det en allvarlig situation, det kan handla om liv eller död. Det gäller alltid, men speciellt när någon söker för första gången.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar