Share This Post

Adoptioner

Att bli förälder till ett barn som redan finns

Att bli förälder till ett barn som redan finns är kursbok för alla blivande adoptivföräldrar när de första gången adopterar ett barn från utlandet. Boken ger information om hur en adoption går till, om samhällets syn på adoption och vad internationella konventioner kräver av såväl givar- som mottagarländer. Den beskriver olika familjebildningar och de ställningstaganden man måste göra inför en adoption.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar