Share This Post

Metoder / Okategoriserade

Att arbeta som kontaktsekreterare

Denna rapport har kommit till på initiativ av kontaktsekreterare i Stockholm Stad och är en del i ett kompetensutvecklingsprojekt. Under projektet genomfördes tre så kallade FoU-cirklar, där grunden för detta material växte fram ur kontaktsekre-terarnas erfarenhetsbaserade kunskap, intervjuer av kollegor/klienter/uppdrags-tagare och forskningsanknytning. I rapporten beskrivs kontaktsekreterarnas erfarenheter och goda arbetssätt. Syftet är framförallt att delge nyanställda kunskap och erfarenheter men också att dela med sig till varandra.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar