Share This Post

Okategoriserade / Övriga

Att arbeta som kontaktsekreterare – erfarenheter från kontaktsekreterare i Stockholm Stad

Kontaktfamilj-/person den vanligaste insatsen för barn och ungdomar inom social-tjänsten. Befattningen kontaktsekreterare kom till som ett behov av att samla kontaktverksamhetens specifika arbetsuppgifter på en eller ett par personer. I rapporten beskrivs kontaktsekreterarnas erfarenheter och goda arbetssätt. Syftet är framförallt att delge nyanställda kunskap och erfarenheter men också att dela med sig till varandra.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar