Share This Post

Dödsbo

Att arbeta som boutredare i Stockholms stad – om förhållningssätt och bemötande

Denna rapport är en del av projektet ”Kompetensutveckling för boutredare – från ensamarbete till samarbete” som initierades av Stockholms stads boutredare. Materialet i rapporten bygger i huvudsak på boutredarnas samtal och reflektioner kring sitt arbete i FoU-cirklar och utbildning i projektet. Rapporten vänder sig till boutredare och arbetsledare.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar