Share This Post

Arbetsmarknad / Hälsa i arbetslivet / SocialNätet-Arkiv

Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Regeringen menar sig ha identifierat sju områden som behöver utvecklas och där åtgärder behöver vidtas under mandatperioden för att öka hälsan i sam­hället, bryta den negativa utvecklingen och stabilisera sjukfrånvaron.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar