Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Åtgärder mot kommunalt domstolstrots

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag på åtgärder som har till syfte att motverka att kommuner och landsting sätter sig över de allmänna förvaltningsdomstolarnas avgöranden. Regeringen anser det oacceptabelt att enskilda får lida då domstolsbeslut trotsas inom området LSS och SoL. De förslår bl a sanktionsavgift och anmälningsplikt för revisorer.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar