Share This Post

Ekonomi / Skulder / SocialNätet-Arkiv

Återkrav inom välfärdssystemen – förslag till lagstiftning

Regeringen beslutade den 18 december 2007 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att föreslå enhetligare regler om återkrav beträffande ekonomiska förmåner för personligt ändamål inom de centrala delarna av välfärdssystemen. Den 3 februari 2009 lämnade utredningen sitt betänkande “Återkrav inom välfärdssystemen – förslag till lagstiftning”, SOU 2009:6.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar