Share This Post

Psykiatri

Återhämtningsprojektet

Återhämtningsprojektet startade under våren 2002 och är ett treårigt samarbetsprojekt mellan RSMH, forskningsstiftelsen Humlan och Psykiatrin Södra i Stockholms produktionsområde. Projektet finansieras med medel från Allmänna arvsfonden.
Genom intervjuer har kunskaper och erfarenheter om återhämtning insamlats. Kunskapen ska göras tillgängligt för de som arbetar inom vården, för forskare, i utbildningar och inte minst för dem som själva har psykisk besvär och vill återhämta sig.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar