Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv

Asylsökande förbereds inte väl för integrationen i Sverige

Migrationsverkets mottagande av asylsökande är bristfälligt. Mottagandet planeras inte utifrån den enskildes behov och önskemål, insatserna för att fler asylsökande ska ges möjlighet till praktik eller förvärvsarbete är otillräckliga och det saknas samordning mellan Migrationsverket och kommunerna när det gäller upplägget av undervisningen i svenska. De asylsökande förbereds inte särskilt väl för integrationen i Sverige, anser Riksrevisionsverket i en ny rapport.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar