Share This Post

Barn och ungdom - Psykisk hälsa

Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom

Detta är den tredje rapporten gjord av nationella samordnaren för barn i asylprocessen med uppgivenhetssymtom. Den visar bland annat att antalet asylsökande barn med uppgivenhetssymtom minskar.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar