Share This Post

Migration

Asylprövningen för pragmatisk

Det finns givetvis ingen given utgångspunkt för en diskussion kring skyddet för den enskilde individens grundläggande mänskliga rättigheter men oavsett hur man rättsfilosofisk väljer att härleda denna tanke är den idag en central princip inom det internationella regelverk som skall vara vägledande för statens agerande i förhållande till enskilda individer.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar