Share This Post

Uppehållstillstånd

Asylförfarandet – genomförandet av asylprocedurdirektivet i svensk rätt

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag till hur ett EG-direktiv som avser asylförfarandet ska genomföras i Sverige.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar