Share This Post

Funktionshinder

Assistansersättning

Försäkringskassan informerar om assistensersättningen som är en rättighet för den som har svåra funktionshinder och behöver personlig assistans i sitt dagliga liv.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar