Share This Post

Assistans / Lagar i socialt arbete

Assistansbesparingarna får motsatt effekt

“Enligt en ny prejudicerande dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) kommer en hel grupp av assistansberättigade individer att förlora sin assistans. Detta innebär att personer med stora medicinska hjälpbehov, såsom epilepsi, livshotande andningsbesvär eller liknande stora och svåra medicinska funktionsnedsättningar, nu helt faller utanför assistanslagstiftningen”, skriver jurister på Nordström Assistans.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar