Share This Post

Okategoriserade / Placerade barn / SocialNätet-Arkiv

Åsa Regnér: “Det behövs fler placeringsalternativ för barn och unga”

På Socialdepartementet pågår arbetet med att utarbeta ett lagförslag som innebär en ny placeringsform, stödboende, för barn och unga. Tanken är att barn och unga ska kunna placeras på stödboenden vid sidan av familjehem och hem för vård eller boende (HVB). Detta är en del av regeringens arbete med att stärka vården för barn och unga.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar