Share This Post

Barnkonventionen / Genus - jämställdhet / SocialNätet-Arkiv / Våld i nära relationer

Åsa Regnér besöker New York och Washington för politiska samtal om jämställdhet och barns rättigheter

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér besöker New York och Washington den 17-20 januari för möten med bland annat FN-organen UNFPA och UNICEF samt Världsbanken. Jämställdhet, särskilt mäns våld mot kvinnor, och barns rättigheter är i fokus.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar