Share This Post

Psykiatri

Arbetsstress är värre för hälsan än osund livsstil

Ny stor vetenskaplig undersökning: stress på arbetsplatser orsakar mer ohälsa än övriga sociala livsmönster.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar