Share This Post

Hälsa i arbetslivet / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Arbetsplatsnära stöd – flest insatser riktas till kvinnor

Det har blivit lättare för arbetsgivare att förebygga eller förkorta sjukfall. Siffror från Försäkringskassan visar att de flesta insatser som arbetsgivare har genomfört har varit riktade till kvinnor. Från den 1 april 2014 är det arbetsgivaren som kan få ekonomiskt stöd för att utreda behov av anpassning eller andra åtgärder för att underlätta återgång i arbete.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar